Posts Tagged ‘Cordoba’

Ziryab

Wanneer je Asperges eet , of je start je maltijd met soep en beëindigt het met een desertie. Of je gebruikt tandpasta ,of je draagt je haar in een pony, je bezit nog van de overgebleven bezittingen van de grootste musicus in de geschiedenis. Hij werd gekend als ziryab,een informeel Arabische Ter dat zich vertaald als de “Zwarte vogel”. Hij leefde in het middeleeuwse Spanje en dit meer dan duizend jaar geleden. Hij werd een bevrijde slaaf door zijn goede charmerende liederen,aan het hof van Cordoba. Hij stichtte een muziekschool wie befaamdheid zelfs meer dan 500 jaar na zijn dood overleefde. Ibn Hayyan van Cordoba ,een van Arabisch Spaanse grootste historici,zei in zijn herdenking Al-muqtabas ( The citation) Dat Ziryab duizenden liederen uit zijn hoofd kende en dat hij het ontwerp van het muzikaal instrument Radicaal veranderde en deze werd de luit. Hij verspreidde een nieuwe muziekstijl rond het Middellandse zeegebied,beïnvloedde troubadours en minstreeks en beïnvloedde sterk de gedragslijk van de Europese muziek.

Ziryab is het meest befaamd in de Arabische wereld van zijn verbetering ( vooruitgang) aan de ud. Hij voegde een tweede paar rode snaren tussen het tweede en de derde gaan. Hij gaaf er in totaal vijf paar snaren aan een opmerkelijke veerdienst dat het instrument diepgaan (bezitting) gaaf.

Hij was eveneens de toon aangever van zijn tijd voor smaak en stijl en manieren.,en hij oefende een enorme grote invloed uit op het Middeleeuwse Europees gemeenschap. Hoe mensen zich kleden,wat en hoe ze aten ,hoe ze zichzelf verzorgde,van welke muziek ze hielde dit alles werd sterk beïnvloed door Ziriab. Het is niet verwonderlijk als je nog nooit van deze opmerkelijke artiest hebt gehoord. Met het draaien en keren van de geschiedenis, werd zijn naam losgelaten en verlaten door het publiekelijk geheugen van de westerse wereld. Maar de veranderingen die hij in Europa teweeg bracht zijn sterk vertegenwoordigd in het dagelijks leven zoals we dat vandaag kennen.

Een reden waarom ziryab onbekend is voor ons is dat Arabisch sprak en dat hij deel uit maakte van de koninklijke kringen, van het Arabische rijk in Spanje. Moslims uit Arabie en Noord Afrika heersten een deel van Spanje van 711 tot 1492. Het laatste overblijf van de Arabische heerschappij in de Iberische schiereiland,de koninkrijk van Granada, werden geregeerd door het leger van koning Ferdinand en Koningin Isabella in het zelfde jaar waar Columbus over zee ging naar nieuwe wereld.de arabieren noemden hun Iberische gebied Al- Andalus een rechtstreeks verwijzing naar de vandalen ,die het schiereiland in de vijfde eeuw bezitten en die benaming (term) overleefde tot vandaag in de benaming van het zuidelijk provincie van Spanje,Andalusie.Op zijn hoogtepunt,vervaarden Al-Andalus een gouden tijdperk van beschaving,wat normen in heel Europa, en welke de grondslag legde voor de Europese Renaissance dat erop volgde.Moslims,christenen en joden werden samen in een “leving together” van tolerantie en samen werkingsverband in zijn tijd.Invloeden van het Arabisch Spaanse verspreiden zich tot in frankrijk en door heel europa , en van daaruit naar Amerika.Het was in dit verband dat de verrichtingen van de westerse cultuur werden. Ziryabs verrichtingen werden in de Arabische wereld niet vergeten , en het is dankzij historici dat we over zijn leven en zijn verrichtingen weten.Zoals de Arabische historicus Al-Maqqari in de 17de eeuw zei in zijn “Naf al-Tib” .”Er was nooit voor zijn tijd of erna iemand geweest van zijn capaciteiten die nog meer was geliefd en bewonderd”.

Blackbird ( Zwarte vogel) heette eigenlijk Abu Al-hassan Ali ibn wafi, en hij werd geboren in het jaar 789 in het land dat we hedendaags kennen als Irak.Hoogstwaarschijnlijk in zijn hoofdstad, Bagdad. Sommige historici beweerden dat hij een bevrijdde slaaf was, waarschijnlijk een persoonlijk knecht wiens familie Al-Makdi had gediend, de khalif of vorst van de Bagdad basis Abassid rijk, van 775 tot aan zijn dood in 785.In die tijd waren veel vooraanstaande musici slaven of bevrijde individuen van Afrikaanse oorsprong,anderen waren uit Europa of het Midden-Oosten ( Inclusief koerdistan en perzie)

Translate
ArabicEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish